CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI

GTX 16 / 18 / 20s

Pneumatici superelastici 48 Volt 1.600 / 1.800 / 2.000 kg

GEX 16 / 18 / 20s

Pneumatici superelastici 48 Volt 1.600 / 1.800 / 2.000 kg

GEX 20/25/30/30s/30L

Pneumatici superelastici 80 Volt 2.000 / 2.500 / 3.000 kg

GEX 40 / 45 / 50

Pneumatici superelastici 80 Volt 4.000 / 4.500 / 5.000 kg

EPX20i/22i/25i/30i/32i

Pneumatici superelastici o a camera d’aria 48 Volt 2.000 / 2.200 / 2.500 / 3.000 / 3.200 kg